Stichting en ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Deelcafe De Lunenhof is onderdeel van Stichting Jong Zwijndrecht

 

Bezoekadres :

Moermond 57
3334 CL Zwijndrecht

 


Bankrekening : NL17INGB0008578103

Kvk : 71153543

Doelstelling 
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties werelwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Delen dichtbij

Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc. Het ondersteunen van locale projecten. (‘delen’)

Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, activiteiten, bedrijfsbijeenkomsten etc (‘denken’)


Delen ver weg

Meeropbrengsten van het koffiehuis worden onder andere geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Zwijndrechtenaren in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)

Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Zwijndrecht zich bewust worden en actie kunnen ondernemen (‘denken’)​

Bestuur van Stichting Jong Zwijndrecht

Voorzitter : Erwin de Graaf
Penningmeester : Michiel van der Vlies
Secretaris : Désiré de Graaf